Behandlingstid

Behandlingstiden er også individuell, men det er erfaringsvis visse kriterier som er med på å bestemme lengden; sykdomsart, hvor lenge du har hatt sykdommen, alder og almenntilstand, medisinforbruk. Jo mer kronisk problemet er, jo lengre vil behandlingstiden bli. Man kan også nytte soneterapien i forebyggende hensikt, og ikke bare under sykdom. Da kan behandlingen gjennomføres med lengre intervaller.

© Nøtterøy Naturmedisinske Center
Utviklet av:
pencilphone-handset