Soneterapiens oppgave

Den menneskelige organismen er et meget finstemt system, der balansen mellom de ulike kroppssystemer bli opprettholdt ved hjelp av kjertler, organer, nerver, kjemiske stoffer osv

Men hvis en av disse er i ustand, vil virkningen merkes gjennom hele kroppssystemet. En er ustemt. Soneterapiens oppgave blir altså å finstemme kroppssystemene i forhold til hverandre og skape homeostase (likevektstilstand eller balanse), og samtidig lette på spenninger og forbedre sirkulasjonen av alle kroppsvæsker.

© Nøtterøy Naturmedisinske Center
Utviklet av:
pencilphone-handset