Diagnose

Vår viktigste oppgave er ikke å stille diagnose, men å stimulere kroppen til selvhelbredelse

Soneterapien er imidlertid en nyttig diagnoseform. Sammen med en vanlig medisinsk diagnose vil en kunne få fram et godt helhetsbilde av pasientens kroppsfunksjoner. Et ømt punkt på foten tilvarende for eksempel et organ, betyr ikke automatisk at det er en patologisk (sykelig) tilstand i organet. Organet kan ha en funksjons/sirkulasjonsforstyrrelse og en under- eller overfunksjon som vil kunne registreres på foten lenge før det slår ut i en sykelig tilstand eller vises på laboratorieprøver. Også gamle skader og sykdomstilstander vi kunne kjennes på foten.

© Nøtterøy Naturmedisinske Center
Utviklet av:
pencilphone-handset