Smerteopplevelse ved fotsone

Et ømt punkt er et uttrykk for ubalanse i den delen det gjelder og vil nødvendigvis utløse smerter ved trykk/massasje

Kroppen har smerten som sitt språk for å fortelle oss om dens tilstand. Den er derfor ingen fiende, men tvert imot vår allierte. Med dette i tankene kan du som pasient lettere finne motivasjon for å kunne oppleve smertene som positive. Vissheten om at de varer bare en kort stund, hjelper også. Vi prøver etter beste evne å ikke overskride den enkeltes smertetoleranse, men legger oss tett opp til for å få en optimal terapeutisk effekt. For enkelte kan det være nødvendig å hvile etter behandlingen.

© Nøtterøy Naturmedisinske Center
Utviklet av:
pencilphone-handset