Nøtterøy Naturmedisinske Center

Vår styrke - Din trygghet

Til sammen over 60 års erfaring med naturmedisin – vår styrke og din trygghet

Interessen for alternativ behandling er stigende i befolkningen. Dette tror vi skyldes at mange opplever slike behandlingsformer som effektive, samtidig med at de får innblikk i en annen måte å vurdere sykdom og symptomer på.  Denne økende interessen setter også større krav til terapeutene - både av faglig og etisk karakter.

Vi ønsker både å være et alternativ og et supplement til det øvrige helsevesenet. Dette fordrer at vi både har kunnskap om hva vi driver med og samtidig innsikt i egen begrensning.  Du som pasient skal alltid være i sentrum og føle trygghet for at vi gjør de beste vurderingene som er mest gunstig for deg.

Kontakt oss

  Hvem er vi?

  Vi er begge kvalifiserte medlemmer i Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon (nnh.no), som bl.a. innebærer krav til faglig kompetanse og etisk forsvarlighet.

  Kontakt oss

  Dersom du har spørsmål, ta gjerne kontakt med oss i dag, eller ta turen innom oss. Ved vårt senter på Nøtterøy kan vi tilby deg gratis parkering.

  © Nøtterøy Naturmedisinske Center
  Utviklet av:
  pencilphone-handset