KORONAEPIDEMIEN

Content goes here

Vårt senter er fortiden stengt.  Vi følger smitteverntiltakene som regjeringen gjennom Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har sett i verk for å hindre og minimere spredning av koronaviruset covid-19.

Foreløpig stenging er forlenget til og med 13. april.

Har du spørsmål eller ønske å komme i kontakt med Terje Varpe eller John Petter Lindeland, finner du info om våre e-poster her.  Legg ved telefonnr. så tar vi kontakt.

Alle pasienter vil bli kontaktet når stengningsvedtaket er over.

Ta vare på deg selv og dine, og følg myndighetenes råd for smittevern.

 

 

Til sammen over 60 års erfaring med naturmedisin – vår styrke og din trygghet.

Interessen for alternativ behandling er stigende i befolkningen. Dette tror vi skyldes at mange opplever slike behandlingsformer som effektive, samtidig med at de får innblikk i en annen måte å vurdere sykdom og symptomer på.  Denne økende interessen setter også større krav til terapeutene – både av faglig og etisk karakter. Vi ønsker både å være et alternativ og et supplement til det øvrige helsevesenet. Dette fordrer at vi både har kunnskap om hva vi driver med og samtidig innsikt i egen begrensning.  Du som pasient skal alltid være i sentrum og føle trygghet for at vi gjør de beste vurderingene som er mest gunstig for deg.

Hvem er vi?

Vi er begge kvalifiserte medlemmer i Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon (nnh.no), som bl.a. innebærer krav til faglig kompetanse og etisk forsvarlighet.

Kontakt oss

Dersom du har spørsmål, ta gjerne kontakt med oss i dag, eller ta turen innom oss. Ved vårt senter på Nøtterøy kan vi tilby deg gratis parkering.