Forside

Til sammen over 70 års erfaring med naturmedisin – vår styrke og din trygghet.

Interessen for alternativ behandling er stigende i befolkningen. Dette tror vi skyldes at mange opplever slike behandlingsformer som effektive, samtidig med at de får innblikk i en annen måte å vurdere sykdom og symptomer på.  Denne økende interessen setter også større krav til terapeutene – både av faglig og etisk karakter. Vi ønsker både å være et alternativ og et supplement til det øvrige helsevesenet. Dette fordrer at vi både har kunnskap om hva vi driver med og samtidig innsikt i egen begrensning.  Du som pasient skal alltid være i sentrum og føle trygghet for at vi gjør de beste vurderingene som er mest gunstig for deg.

Hvem er vi?

Vi er begge kvalifiserte medlemmer i Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon (nnh.no), som bl.a. innebærer krav til faglig kompetanse og etisk forsvarlighet.

Kontakt oss

Dersom du har spørsmål, ta gjerne kontakt med oss i dag, eller ta turen innom oss. Ved vårt senter på Nøtterøy kan vi tilby deg gratis parkering.