Hvordan virker soneterapien

Det har vært lansert mange teorier, men det er fortsatt uklart hvordan soneterapien virker etter dagens vitenskapelige kriterier

En teori går ut på at hvert punkt på foten er forbundet med en meridian som har forbindelse med et organ i kroppen. Fra foten går altså impulsen/irritasjonen som terapeuten har gitt, opp i det respektive organ/kroppsdel og derifra går impulsen via sentralnervesystemet opp til det vegetative senter i hypothalamus. Der blir det tolket, og vi får enten en sympaticusreaksjon (stimulerende) eller en parasympaticusreaksjon (dempende), tilbake til de deler av organismen som er i ubalanse.

© Nøtterøy Naturmedisinske Center
Utviklet av:
pencilphone-handset