Homøopati

Homøopati er ein av dei store terapiformer som blir praktisert verda over.  Den har bevist sin rettmessige plass innan medisinen gjennom å vera ein effektiv behandlingsmetode for ei rekkje lidingar, både kroniske og akutte.

Grunnleggjaren av homøopatien var den tyske legen Samuel F. Hahnemann (1755 – 1843).