Kosthald og levevis

I einskilde pasienttilfelle kan det vera aktuelt å forandra kosthaldet. Dette gjeld der fødeinntaket er einsidig og med eit for stort inntak av substansar som har medisinsk effekt.

Erfaringar viser at når organismen tilfrisknar, vil også dette ha innverknad både på val av kosthald og levevis.

© Nøtterøy Naturmedisinske Center
Utviklet av:
pencilphone-handset