Kvifor blir vi sjuke?

Sidan det er livskreftene som opprettheld forma i vår organisme og gjer at vi føler oss friske, er sjukdom analogt med at det på ein eller annan måte har tilkome forandringar i livskreftene

Organismen vår klarer ikkje lenger å tilpassa seg dei skiftande indre og ytre forandringar utan å måtta ty til sjølvsforsvarsreaksjonar i form av bl.a. smerte og anna ubehag.

Årsaker til at sjukdom oppstår, kan vera mange. Det kan vera arvelege disposisjonar, fysiske og psykiske traume, livsstils – og miljømessige forhold osb. Det finnes også mange filosofiske forklaringar på dette spørsmålet som vi her ikkje skal gå inn på.

© Nøtterøy Naturmedisinske Center
Utviklet av:
pencilphone-handset