Det homøopatiske prinsipp

I motsetnad til vanleg vestleg medisin, prøver homøopatien å forsterka desse naturlege sjølvforsvarsreaksjonane. Ein presenterar altså organismen for ein medisin som etter grundig utprøving skapar liknande symptom som det den sjuke har. Det er dette som ligg i begrepet liknande kurerer liknande.

Eit homøopatisk middel er med andre ord ein kunstig sjukdomssmitte.

© Nøtterøy Naturmedisinske Center
Utviklet av:
pencilphone-handset