Det homøopatiske intervjuet

Homøopaten si oppgåve blir å samanfatta/samanlikna det som den sjuke presenterar av individuelle symptom med det som er nedskrive i dei homøopatiske prøveprotokollane – materia medica. I eit intervju er det naudsynt å få kartlagt kva tid plagene begynte, om spesielle forhold har utløyst dei, smertetype, tid på døgnet der symptoma er mest aktive, kva forhold som lindrar eller forverrar tilstanden, reaksjonar på klimaforhold, matbehov, søvn, lokalisering og utbreiing av plagene, følelsesmessige forhold som oppstår osv.

Eit intervju tar frå 1 til 2 timar. Etterarbeidet med å finna det mest passande midlet kan ta fleire timar.

© Nøtterøy Naturmedisinske Center
Utviklet av:
pencilphone-handset